Soms is het lastig om in te schatten wanneer je die onderhoudsbeurt moet plannen. Veel auto’s doen het elke 15.000km en de meeste scooters en brommers moeten na elke 1.500km een onderhoudsbeurt. Als je het lastig vindt om zoiets te voorspellen, dan is een van de nieuwe functies in versie 2.9 zeker aangenaam.

Phuel kan vanaf 2.9 voorspellen wat de uiterste datum is waarvoor je in ieder geval je beurt moet hebben gepleegd. Dit doet Phuel als je aan een aantal eisen voldoet.

  • Je moet je onderhouds-interval opgeven bij je voertuig
  • Je moet gebruik maken van de ODO-functie (in te stellen bij voorkeuren)
  • Je moet je onderhouds-interval binnen een jaar kunnen rijden. Wanneer je bijvoorbeeld maar 10.000km per jaar rijdt met een onderhoudsinterval van 15.000km, dan zal je beurt eerder plaatsvinden dan er wordt berekend, want als tweede geldt dat je de beurt ook na een jaar moet laten plaatsvinden.
  • De functie wordt nu getest door de huidige gebruikers en kan nog zeker verbeterd worden.

De manier waarop er geschat wordt:

  • Er wordt berekend wat het gemiddelde aantal kilometers per dag is in de afgelopen 365 dagen.
  • Er wordt gekeken naar de hoeveelheid resterende kilometers tot aan de eerstvolgende servicebeurt. Bijv: odo-stand: 69.000 en onderhoudsbeurt elke 15.000km. Dat wil zeggen nog 6.000km tot de onderhoudsbeurt (75.0000km).
  • Het aantal kilometers dat nog moet worden gereden tot de onderhoudsbeurt wordt gedeeld door het aantal gemiddelde kilometers per dag. Dit resulteert in een datum, en dit is de uiterste datum waarop je je voertuig het onderhoud moet geven.

Het is een begin, maar nog niet alles.

Zo is een van de problemen nog:

  • Als je je voertuig eerder een beurt geeft, bijvoorbeeld bij 73.000km, dan is de volgende beurt weer op 98.000km en niet 100.000km. Hiervoor moet op de een of andere manier gecorrigeerd worden.
  • Wanneer je auto niet elk jaar maar elke twee jaar een onderhoudsbeurt ondergaat, wordt hier nu nog geen rekening mee gehouden.

Tot zo ver deze functie.